proizvodi

"Reflex" midi - sistem papirnatih brisača

Reflex sistem je jedinstveni sistem doziranja papira na principu jedan-po-jedan
- Higijenski
• Držač zadovoljava HACCP standarde
• Korisnik dodiruje samo papir, ne i držač
- ekonomičan
• Doziranje papira jedan-po-jedan omogućava do 30% manju  potrošnju
- Namjena
• Visokoupijajući papir za brisanje radnih površina i ruku 

Pridružena galerija